top of page

קורס מדריכי הישרדות

התכנית מיועדת לאוכלוסייה מגיל 21 ומעלה ומקיפה גם לימודים עיוניים.

 

משך הקורס:

12 יום ובכללם 4 ימים בכיתה.

 

עיוני ( 4 ימים בתנאי כיתה):

פסיכולוגיה במצבי חירום.

פיזיולוגיה של המאמץ בתנאי חירום.

החייאה ועזרה ראשונה.

ניווט והתמצאות.

קשרים, רתמות מאולתרות, אמצעים וחבלים, ארגון ציוד בסיסי.

צומח וחי במדבר.

 

מעשי (8 ימים):

הפעילות תכלול 3 ימי יציאות בנות יום לתרגול בשטח ומסע משמעותי בן 5 ימים במדבר.באזור מדבר יהודה והנגב.

 

נושאים נלמדים:

אויבים  - התמודדות עם סכנות שמקורן בבעלי חיים או בני אדם, יסודות ההגנה עצמית והטיפול.

רעב  - מציאה והפקת מזון בטבע, שדאות ותושיית שדה, בישולי שדה והפקת מזון מצמחים ומבעלי חיים.

צמא – מציאה והפקת מים בתנאי מדבר.

תנאי אקלים – התמודדות עם תנאי אקלים קיצוניים כמו חום, יובש, קור, רטיבות.

מחסות - מציאה ובניית מחסות ותרגול אלתורים שונים. 

פני השטח – התמצאות במרחב, ניווט ביום ובלילה לפי גורמי שמיים ותוואי שטח ובאמצעות עזרי ניווט כמו מפה ומצפן.

מעבר מכשולים – ירידה וטיפוס מצוקים, אלתורים בטוחים במעבר מכשולים, שימוש בסיסי בחבלים, בניית חבלים באמצעות צמחים, עיגונים, אבטחה.

פסיכולוגיה של הישרדות – תרגול קבלת החלטות בתנאי לחץ, התמודדות עם מצבי לחץ, מצוקה פחד ובדידות, חוויית בדד (סולו).

תפקוד עם תשישות ופציעה.

ניהול סיכונים.

 

למסיימים בהצלחה תינתן תעודת מדריך של היפר אקטיבי – בית הספר להישרדות.

bottom of page