top of page

קורס מדריכי גלישה מצוקים (סנפלינג)

*לקבלת לו"ז הקורס ופרטים נוספים, מלאו פרטיכם בתחתית העמוד.

 

מידע נוסף אודות קורס מדריכי סנפלינג:

קורס שמטרתו להקנות ידע מודרני ועדכני בהדרכת גלישת מצוקים, המאפשרת ביצוע פעילויות גלישה עם חניכים ברמות קושי ואתגר מגוונות באופן בטוח ומקצועי. הקורס יועבר במצוקים שונים ברחבי הארץ בהתאם לחומר הלימוד.

 

מבנה קורס המדריכים:

משך הקורס כולו: 20 ימים לא כולל התמחות סטאז'.

שלב ההכנה (חובה) – 5 ימים + מבחנים. סה"כ 52 שעות.

שלב ב', הקורס – 12 ימים + מבחנים. 119 שעות מעשי + 46 שעות עיוני. סה"כ: 165 שעות.

סה"כ לשני השלבים: 217 שעות.

בנוסף: שלבי חניכה (סטאז').

 

הערות:

החניכ/ה י/תעבור ראיון אישי לפני שלב ההכנה.

החניכ/ה י/תחתום על הצהרת ניסיון בטיולים.

בתום שלב ההכנה – מבחני סיום ומעבר.

בתום שלב ההכנה החניכ/ה י/תצטרך להוכיח ניסיון של 8 ימים לפחות במתאר רלוונטי (מעבר נחל, יום מצוק, מתחם אתגרי וכד') שיחל עוד בימים הראשונים של שלב ההכנה.

תנאי קבלה לשלב ב' – טופס רישום, הצהרת בריאות, טופס עמידה בכל דרישות הקורס שלב ההכנה ומבחן מעשי.

 

בסיום קורס שלב ב' יצאו החניכים לסטאז' בן 8 ימים ומתוכם לפחות 2 במעבר נחל מצוקי.

 

הסמכה ותעודות:

לבוגרים שיעמדו בהצלחה בכל מטלות הקורס ובמבחנים העיוניים והמעשיים יקבלו תעודת מדריכ/ת גלישה מצוקים מוסמכ/ת המוכרת ע"י המדינה.

 

כללי:

- החלק המעשי של הקורסים יתקיים בכל שבוע בימי שישי וגם יומיים רצופים ימי חמישי

 

אוכל ומים:

באחריות החניכים בקנייה

 

נושאי הלימוד בקורס:

 

שיחת פתיחה: מבנה הקורס, הצגת תכנית הלימודים, חובות וזכויות התלמיד, יישור קו לגבי כל דרישות הקבלה לקורס (גלישה, קשרים, עיגונים ואבטחות)

 

 • קשרים נוספים: מים, בהן לרצועות, לולאות שמינית כפולה, שמינית שטוח שמינית, בכמן היידן.

 • רתמה מאולתרת עליונה ותחתונה.

 • חלוקת משקל

 • מקדם נפילה ועומסים דינמיים

 • חוזר מנכ"ל

 • עיגונים טבעיים ומלאכותיים

 • צורות אבטחה וגלישה, בניית עמדת גלישה ועמדת אבטחה

 • קבלת גולש, עבודה על מצוק עם קבוצה

 • טיפוס על חבל ופתרון תקלות בטיפוס וגלישה 

 • טופ-רופ וטיפוס חופשי: בחירת מסלול, בניית תחנת טופ-רופ. 

 • פתרון תקלות לגולש ע"י המדריך

 • רווחי כוח ופתרון תקלות בעזרתם

 • משלף כמערכת להורדת קבוצות     

 • מערכות הרמה לקבוצות (הוטות ומערות)    

 • מעבר נחל, וגולש אחרון.     

 • מטאורולוגיה, שמירת טבע. גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה ועבודה מול יחידות חילוץ

 • אימון המדריך – הדרכה נכונה והתנסות בהדרכה, בתוך מסגרת השיעורים

 • עבודה עם קבוצות בדגש על הפן הפסיכולוגי

 • עבודה עם קבוצות בעלות צרכים מיוחדים

 

תנאי קבלה:

 1. גיל 17 ומעלה ביום תחילת הקורס, או, תלמיד כתה י"א.

 2. אישור רופא המאשר לאחר בדיקה, שאין במצבו הגופני והנפשי ובבריאותו, דבר העלול למנוע ממנו ללמוד במסגרת הקורס, בידעו כי הלימודים מחייבים מאמצים גופניים.

 3. הסדרת נושא התשלומים.

 

הסמכה

לעומדים בכל דרישות הקורס תינתן תעודת מדריך גלישה מצוקים מוסמך.

 

הערה: הכלכלה וההגעה לאתרי האימון במהלך הקורס הינה עצמאית ובאחריות החניכים ואינה כלולה בשכר הלימוד.

bottom of page