top of page

קורס גלישה מצוקים (סנפלינג) - שלב ב'

מטרות הקורס:

1. להקנות לגולש מיומנות גלישה מצוקים בסיסית ומתקדמת.

2. לחנך לערכי זהירות, בטיחות ואחרות.

3. להשתמש במיומנות כאמצעי לטיולים בהם נדרשים חבלים.

4. הכרת ואהבת ארץ ישראל.

5. הכנה לקראת קורס מדריכים.


אוכלוסיה:

הקורס מיועד לגילאי 15 ומעלה בריאים.

הערה: משתתפים מתחת לגיל 18 שלא במסגרת קבוצתית נדרש אישור וחתימה של הורה על ההשתתפות בקורס.


משך הקורס:

יומיים לימודיים במצוק + אופציה ליום מעבר נחל


מקום הקורס:

נחל מודיעין מצוקי שילת ומעבר נחל במדבר יהודה


מבנה הקורס:

שיחת פתיחה, הוראות בטיחות, הדגמת גלישה, הכרות עם הציוד: רתמה, טבעת ומספר אמצעי חיכוך, קסדה. התנסות בגלישה ויישור קו, לימוד קשרים ולולאות, תרגול גלישה, בלימה עצמית, גלישה עם אבטחה עצמית, גלישה הפוכה, טיפוס על חבל עם פרוסיקים (חבלי עזר), אבטחת גולש מלמטה, בניית רתמות מאולתרת, בניית עיגונים טבעיים ובניית עמדת גלישה.


מה מקבלים בקורס?

מיומנות מורחבת, כיף והנאה, ו...תעודת השתתפות בקורס מתקדם בגלישה מצוקים, הכנה לקראת קורס מדריכים (גיל 17 מעלה), השתתפות בכל הפעילות האתגרית בארץ ובעולם של חברת "פלטינום" (היפראקטיבי).

הערה: הקורס אינו מקנה כלים לפעילות גלישה מצוקים עצמית ללא מדריך מקצועי. 


מה הלאה?

קורס מדריך, השתתפות בטיולי אתגר ומעברי נחל בארץ.


הערה: הכלכלה וההגעה לאתרי האימון במהלך הקורס הינה עצמאית ובאחריות החניכים ואינה כלולה במחיר הקורס.


** יתכנו שינויים בתכני הקורס ע"פ שיקול דעתו של בית הספר והמדריך בשטח

bottom of page