top of page

קורס גלישה מצוקים (סנפלינג) - שלב א'

מטרות הקורס:

1. להקנות לגולש מיומנות גלישה מצוקים בסיסית.

2. לחנך לערכי זהירות, בטיחות ואחרות.

3. להשתמש במיומנות כאמצעי לטיולים בהם נדרשים חבלים.

4. הכרת ואהבת ארץ ישראל. 

 

אוכלוסיה:

הקורס מיועד לגילאי 12 ומעלה בריאים.

הערה: משתתפים מתחת לגיל 18 שלא במסגרת קבוצתית נדרש אישור וחתימה של הורה על ההשתתפות בקורס.

 

משך הקורס:

כ- 3 שעות.

 

מקום הקורס:

צוקים מאושרים ע"י משרד החינוך ורשות שמורות הטבע ברחבי הארץ.

 

מבנה הצוק:

לימודי עד 20 מ'.

 

מבנה הקורס:

שיחת פתיחה, הוראות בטיחות, הדגמת גלישה, הכרות עם הציוד הבסיסי: רתמה, טבעת ואמצעי חיכוך, קסדה. התנסות בגלישה, לימוד 2-3 קשרים, המשך תרגול גלישה ולימוד בלימה עצמית בסיסית.

 

מה מקבלים בקורס?

מיומנות, כיף והנאה, ו...תעודת השתתפות בקורס בסיסי בגלישה מצוקים.

 

הערה: הקורס אינו מקנה כלים לפעילות גלישה מצוקים עצמית ללא מדריך מקצועי.

 

מה הלאה?

קורס מתקדם, השתתפות בטיולי אתגר ומעברי נחל בארץ.

 

מחיר: 

150 ש"ח 

 

מינימום לפתיחת קורס:

15 משתתפים.

 

הערה: הכלכלה וההגעה לאתרי האימון במהלך הקורס הינה עצמאית ובאחריות החניכים ואינה כלולה במחיר הקורס.

bottom of page