top of page

קורס אבטחה, הישרדות וחילוץ בתנאיים קיצוניים

רקע:

בעלי תפקידים במערכות החינוך ובמערכות הפרטיות נדרשים לארגן, לנהל וללוות קבוצות מטיילים במקומות שונים בארץ. לעיתים קרובות מוצאים עצמם בעלי התפקידים הללו במצבים שחוסר בידע ומיומנות נמוכה אינם מאפשרים להם לתפקד, או, לקבל את ההחלטה הנכונה כדי לשמור על בטיחות המשתתפים.

קורס זה מעניק זוויות נוספות בשלב התכנון, יכולת לצפות אפשרות של בעיות שעשויות להשפיע על בטיחות המטיילים, וכלים להתמודדות וניהול אירוע בשטח, עד הגעת כוחות מקצועיים.


מטרות הקורס:

הקניית יכולות לאבחן ולצפות בעיות ומצבים אפשריים בתנאים קשים.

לחנך להכנה, תכנון וציוד מתאימים לכל יציאה לשטח.

הקניית מיומנויות להישרדות במקומות עם תנאים קשים.

(מכשולים טבעיים, מזג אוויר קיצוני, כניסה ללילה וכד').

דגש מיוחד יינתן על התמודדות ומעבר מכשולים טבעיים.

שיקולים וסדר פעולות בעת אירוע, ודגשים להכנת נפגע לחילוץ או פינוי רפואי.

אוכלוסייה: מובילי טיולים, מדריכים, מורי דרך, מדריכי גלישה וטיפוס, מדריכי של"ח, מורים, מחנכים.


רקע נדרש:

יכולות בסיסיות בניווט, התמצאות, ניסיון בטיולים, בעל תפקיד בתחום.


משך הקורס:

שלושה ימים.


תכנית הקורס:

הקדמה: מטרות הקורס.

נושאים:

אפיון תנאי פעילות- מז"א, תוואי גאוגרפי, שעות פעילות, צירי פינוי, אוכלוסייה מקומית (פח"ע, גניבות), אוכלוסייה מטיילת וכולי. לימוד באמצעות סימולציות של ניתוחי אירוע בקבוצות.

התמודדות עם תנאים קשים:

  א. כניסה לחשיכה:

     1) תכנון מקדים.

     2) ציוד נדרש.

     3) שליטה בכ"א וציוד.

     4) סכנות.

     5) תרגיל לילה.

  ב. חום, קור:

     1) ע"ע סעיף קודם.

     2) הדלקת אש

  ג. תוואי גיאוגרפי.

     1) הגדרת מכשול, הגדרת נקודות אל עבור.

     2) ציוד מינימלי. 20 מ' חבל (10 מ"מ, 11 מ"מ), 3 מ' חבל עזר 6 מ"מ, 

         טבעת, פנס, גפרורים.

     3) קשרים: הצלה, דייגים כפול, לולאת שמינית, לולאת פרפר, שטוח, קשר

         חיכוך, איטלקי.

     4) בניית רתמה מאולתרת.

     5) בחירת עיגון טבעי, עיגון מאולתר.

     6) חיכוך חבל על אמצעים טבעיים כגון עצים וסלעים.

         על אמצעים מאולתרים כגון: יתדות, מוטות קבועים בסלע. 

         חיכוך חבל על גוף.

     7) הורדת מטייל עם חבל אבטחה על סולם קבוע במפל, גב, או, מעוק.

     8) בניית סולם חבלים מאולתר.

     9) הורדת מטיילים על סולם חבלים מאולתר.

תכנון אירוע\טיול בהקשרי פינוי וחילוץ:

  א. תקשורת – אמצעי קשר, יעילות (צריך לבקש  אזורי כיסוי של  חברות  הסלולאר השונות)

  ב. אמצעי תקשורת לחירום.

  ג.  ניתוח צירי תנועה, מרחקי בתי חולים ומשמעויות.

  ד. חבירה לכוח חילוץ.

bottom of page