top of page

קורסי הישרדות

קורס בהישרדות מקנה למשתתפים מיומנויות שנועדו לחלצם ממצבי מצוקה, או, סכנות המזדמנות במפגש עם הטבע הלא מוכר. המיומנויות הנרכשות בקורסים להישרדות מאפשרים למשתתפים לרכוש את המודעות למצבים האפשריים במפגשים קיצוניים בטבע, להתמודד איתם באופן יעיל, להגיב אליהם באופן מושכל ונכון, לתכנן את המהלכים, לנקוט באמצעים שירחיקו אותם, או, לפחות יצמצמו את המפגשים עם מצבי סיכון ומצוקה.

 

קורס בסיסי בהישרדות

התכנית מיועדת לאוכלוסייה של משתתפים בריאים מגיל 16 ומעלה. 

משך הקורס הבסיסי: יומיים.

המלצה: ניתן וכדאי להרחיב את הקורס ביום נוסף שיוקדש בין היתר למעבר מכשולים.

נושאים נלמדים: שדאות בסיסית, קשרים בסיסיים, תנועה בשטח, התמצאות, ניווט, בניית מחסות קור/חום, חיפוש מקורות מים, הפקת מים, הדלקת מדורה, בישול, צמחי מדבר, בניית מתחם לינה.

מקום הקורס: הקורס מתקיים במקומות שונים בדרום הארץ:

1. דרום מדבר יהודה אזור נחל פרס, והערבה הצפונית.

2. מדרשת שדה בוקר, בקעת צין ונחל עקב.   

 

קורס מתקדם בהישרדות

התכנית מיועדת לאוכלוסייה מגיל 16 ומעלה ומהווה בין היתר גם את הבסיס לקורס מדריכים.

משך הקורס: חמישה ימים שרובם יהיו תוך כדי מסע משמעותי בשטח.

נושאי לימוד: כל הנלמד בקורס הבסיסי עם הרחבות בתחומים הבאים: אויבים  - התמודדות עם סכנות שמקורן בבעלי חיים או בני אדם, יסודות ההגנה עצמית, רעב  - מציאה והפקת מזון בטבע, שדאות ותושיית שדה, בישולי שדה והפקת מזון מצמחים ומבעלי חיים, צמא – מציאה והפקת מים בטבע, תנאי אקלים – התמודדות עם תנאי אקלים קיצוניים כמו חום, יובש, קור, רטיבות, מציאה ובניית מחסות, פני השטח – התמצאות במרחב, ניווט ביום ובלילה לפי גורמי שמיים ותוואי שטח ובאמצעות עזרי ניווט כמו מפה ומצפן, התגברות על מכשולים – ירידה וטיפוס מצוקים, שימוש בסיסי בחבלים, בניית חבלים בעזרת צמחים, עיגונים, אבטחה, פסיכולוגיה של הישרדות – קבלת החלטות בתנאי לחץ, התמודדות עם מצבי לחץ, מצוקה פחד, בדידות כולל זמן לחוויית זמן בדד (סולו), תשישות ניהול סיכונים, התמצאות, מציאת מזון ומים, החייאה וטיפול רפואי במצבי חירום. הקורס כולל פעילות לילה ולינת שטח.

מקום הקורס: היום הראשון של הקורס יתקיים בכיתה במרכז הארץ.

הקורס המעשי יתקיים במקומות שונים בדרום:

1. דרום מדבר יהודה אזור נחל פרס, והערבה הצפונית.

2. מזרח הרמון.

3. מדרשת שדה בוקר, בקעת צין ונחל עקב.   

bottom of page